Veelgestelde vragen

Wanneer krijg ik betaald?


WE.ARE.STUDENTS hanteert een wekelijks, 4-wekelijks of maandelijks betaalfrequentie. Standaard betalen wij elke uiterlijk donderdag na de gewerkte week je uren uit (bij weekbetaling). Indien je per 4 weken betaalt krijgt, betalen wij uiterlijk donderdag in week 5 de uren van week 1 t/m 4. Bij maandbetaling krijg je betaald op de woensdag in de eerste volle week van de nieuwe maand.
Ik ben ziek. Wat nu?


Ik ben ziek. Wat nu? ZIEK MELDEN Als je ziek bent moet je dit melden bij het bedrijf waar je bent tewerkgesteld en bij One Payroll op de eerste ziektedag voor 09.30 uur. Dit kan alleen per telefoon via 020-8451074. De dag van melding geldt als eerste ziektedag. Ben je te laat met ziek melden? Dan geldt de periode tot melding als onbetaald verlof. BETER MELDEN Ben je hersteld? Wanneer je bent hersteld en weer aan de slag gaat bij de inlener, moet je dit melden bij ONE PAYROLL via telefoonnummer 020-8451074
Meer over ziekte, ziektegeld en verzuimbegeleiding
Waar moet ik inloggen om uren door te geven?


Uren kun je declareren via ''Inloggen'' onder het kopje ''FLEXWERKERS''
Waarom is mijn salaris nog niet gestort?


Wanneer je net bent begonnen met werken, heeft dit vaak te maken met het ontbreken of onjuist retour ontvangen van (één van) de volgende gegevens: Arboformulier, ID-Checker formulier AVI formulier of arbeidsovereenkomst. Wanneer je reeds eerder salaris hebt ontvangen heeft dit meestal te maken met (nog) niet ontvangen declaraties of dat je declaraties niet (op tijd) zijn geaccordeerd.
Het aantal betaalde uren klopt niet, bij wie moet ik zijn?


WE.ARE.STUDENTS kan voor je nakijken welke uren wij doorgekregen hebben van jouw werkgever. Wanneer dit niet klopt, dien je hierover contact op te nemen met de betreffende werkgever.
Hoe vraag ik vakantiedagen aan?


Vakantie uren moeten altijd schriftelijk worden aangevraagd. Dit kan door middel van het sturen van een email naar info@onepayroll.nl of door het opmerkingenveld op de declaratie in te vullen.
Wanneer krijg ik vakantiegeld?


Het vakantiegeld wordt in juni uitbetaald.
Wat moet ik aanleveren om mijn reiskosten vergoed te krijgen?


Vaste reiskosten (woon-werkverkeer) kunnen bij aanvang van het contract worden aangegeven bij de plaatsing. Dan ontvang je automatisch een vast bedrag per gewerkte dag. Variabele reiskosten kun je declareren door middel van het Declaratieformulier werknemers. Stuur dit formulier samen met de originele vervoersbewijzen op naar One Payroll en wij zorgen voor een snelle afhandeling. De werkelijke openbaarvervoerkosten kunnen alleen onbelast worden vergoed wanneer we de (kopieën van de) vervoerbewijzen of de overzichten van de reizen en kosten die gemaakt zijn met de ov-chipkaart van jou ontvangen. Bij de vergoeding van kosten hanteren we altijd de regels van de Belastingdienst.
Hoe weet ik of ik wel of geen loonheffingskorting toe moet laten passen?


Je wordt geadviseerd om loonheffingskorting toe te laten passen bij de werkgever waar je het meest verdient. Indien je bij één werkgever in dienst bent, dan pas je daar de heffingskorting toe.
Ik ga verhuizen, kan ik mijn adreswijziging telefonisch doorgeven?


Wijzigingen in jouw persoonlijke gegevens (adres, wijziging achternaam bij huwelijk, wijziging rekeningnummer) dien je schriftelijk aan ons door te geven: info@onepayroll.nl
Ik heb formulieren die door mijn werkgever ingevuld moeten worden. Wie is dat?


One Payroll is jouw juridische werkgever. Dergelijke formulieren kun je naar One Payroll sturen onder vermelding van je volledige naam en de bedrijfsnaam van jouw inlener. One Payroll vult deze formulieren voor je in en stuurt ze terug naar jou of naar de desbetreffende instantie.
Bruto of netto, hoe zit dat precies? Bereken zelf het bruto- en netto salaris.


Weet jij wat het verschil tussen je bruto- en nettoloon is? Normaal gesproken spreken werkgever en werknemer een bruto salaris af. Het netto salaris wat daarvan overblijft, hangt onder meer af van de inhoudingen op het loon (sociale premies en belasting). Hoe hoger het bruto salaris is, hoe hoger de procentuele afdracht voor loonheffing. Wil je berekenen wat jouw nettoloon is uit je bruto salaris? Dit kun je makkelijk zelf berekenen. Gebruik hiervoor deze calculator.
Mijn bruto uurloon klopt niet, bij wie moet ik daarvoor zijn?


WE.ARE.STUDENTS neemt het salaris één op één over van de gegevens die wij aangeleverd krijgen. Als dit salaris niet klopt, kun je hierover het beste contact opnemen met jouw werkgever.
Mijn contract wordt door mijn inlener verlengd. Wat moet ik doen?


Je kunt bij WE.ARE.STUDENTS navragen of je verlenging al is doorgegeven. Indien dit niet het geval is, dan kun je het beste contact opnemen met je werkgever.
Feestdagen – hoe werkt dat?


FEESTDAGEN Alleen als je daadwerkelijk op een algemeen erkende feestdag hebt gewerkt, vul je deze uren in. In alle andere gevallen vul je niks in en berekenen we de uren automatisch. Fase A:
Je hoeft zelf geen uren in te vullen op algemeen erkende feestdagen, dat doen wij voor je. De berekening is als volgt: Het aantal uren aan feestdagen uitkering is het gemiddelde aantal gewerkte uren op de dag waarop een feestdag valt. Het wordt gemeten over een periode van de 13 voorgaande weken. Als iemand 10 weken geleden gestart is en iedere maandag in die periode 8 uur heeft gewerkt, zal hij (10 * 8) / 13 = 6,15 oftewel 6 uur en 9 minuten betaald krijgen wanneer er nu een feestdag op een maandag valt. Over vakantiedagen worden geen reserveringen opgebouwd, die tellen dus niet mee. Fase B en C:
Je krijgt de feestdagen volgens je normale arbeidspatroon uitbetaald. ALGEMEEN ERKENDE FEESTDAGEN Nieuwjaarsdag Hemelvaartsdag Tweede Paasdag Tweede Pinksterdag Koningsdag* Eerste Kerstdag* Tweede Kerstdag* * voorzover niet vallende op zaterdagen en/of zondagen.
Mijn contract wordt niet verlengd. Wat moet ik doen?


WW-uitkering aanvragen
Als je binnenkort werkloos wordt, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk een WW-uitkering aanvraagt bij het UWV. Op de pagina Uitkering aanvragen van de website Werk.nl vraag je via een digitaal formulier een WW-uitkering aan. Let op! Na de laatste werkdag heb je: 2 dagen de tijd om je in te schrijven bij UWV. Dit mag je natuurlijk ook al eerder doen. 1 week de tijd om een WW-uitkering aan te vragen. Je kunt al eerder een WW-uitkering aanvragen. Dit kan vanaf 1 maand voor je laatste werkdag. Meer informatie over werkloos worden en je WW-uitkering vind je op de website van het UWV.
Welk soort contract heb ik? Fase A , B of C?


Je vindt op je loonstrook en op je arbeidsovereenkomst wat voor soort contract je hebt.
Hoe werkt het urenportaal?


Via deze link, vind je een handleiding en meer informatie over het gebruik van de urenportaal.
Hoe bouw je pensioen op?


Afhankelijk van je arbeidsovereenkomst bouw je pensioen op. Uitzendovereenkomst Fase A Heb je een uitzendovereenkomst (Fase A) bij One Uitzendbureau BV? Dan bouw je vanaf je 21-ste jaar (wanneer je minimaal 26 weken voor One Payroll hebt gewerkt) pensioen op via het BASIS pensioen. One Payroll neemt de gehele premie voor haar rekening. Je betaalt dus zelf geen pensioenpremie, maar bouwt wel pensioen op. Je ontvangt periodiek een pensioenoverzicht. Meer informatie over de BASIS pensioenregeling staat op de website van pensioenmaatschappij StiPP. Na 78 weken te hebben gewerkt val je onder de PLUS regeling. One Payroll betaalt dan 2/3e deel van de premie voor jou en je draagt zelf 1/3e deel bij. Dit houden wij in van je salaris en dat staat vermeld op jouw loonstrook. Arbeidsovereenkomst Fase B/C Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (Fase B) of onbepaalde tijd (Fase C) bij One Payroll BV? Dan bouw je vanaf je 21-ste jaar pensioen op via het PLUS pensioen. One Payroll betaalt 2/3e deel van de premie voor jou en je draagt zelf 1/3e deel bij. Dit houden wij in van jouw salaris en dat staat vermeld op je loonstrook. Periodiek ontvang je een pensioenoverzicht. Meer informatie over de PLUS pensioenregeling staat op de website van pensioenmaatschappij StiPP. Wat is StiPP? In Nederland krijgt iedereen een AOW-uitkering van de overheid als basispensioen. Je bouwt daarnaast een aanvullend pensioen op bij StiPP. Deelname aan de pensioenregeling van StiPP is verplicht voor iedereen die werkt als uitzendkracht, payroller of gedetacheerde. Pensioenoverzicht Ieder jaar ontvangt je van StiPP een overzicht, het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Op dit pensioenoverzicht staat de hoogte van het pensioenkapitaal. En wat het mogelijke pensioenkapitaal is als je door blijft werken tot jouw pensioendatum. Mijnpensioenoverzicht.nl Nadat je jouw eerste pensioenoverzicht hebt ontvangen, vindt u uw AOW- en pensioengegevens ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Niet alleen het pensioen dat je bij StiPP hebt opgebouwd staat daar, maar ook het pensioen dat je bij andere pensioenfondsen hebt opgebouwd. De gegevens op deze website worden jaarlijks bijgewerkt. Je hebt een DigiD nodig om in te loggen.