Disclaimer

WE.ARE.STUDENTS (Kamer van Koophandel: ) verleent u hierbij toegang tot www.wearestudents.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

WE.ARE.STUDENTS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan WE.ARE.STUDENTS niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. WE.ARE.STUDENTS spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden teksten, afbeeldingen en andere materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze teksten, afbeeldingen en andere materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van WE.ARE.STUDENTS

In het bijzonder zijn alle eventuele prijzen en tarieven op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan WE.ARE.STUDENTS nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij WE.ARE.STUDENTS.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WE.ARE.STUDENTS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Toepasselijk recht

Deze site is gemaakt door en wordt geëxploiteerd door WE.ARE.STUDENTS in Nederland. Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst. 

Op al onze leveringen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van ABU van toepassing.

CONTACT 

Adres

Kennedyplein 200
5611 ZT, Eindhoven 

Openingstijden

Ma - Vrij :

08:00 - 20:00

Contacteer ons

Za - Zon:

08:00 - 20:00

  • White Instagram Icon

© 2020 WE.ARE.STUDENTS

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Yelp Icon